Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Nieuwe Sanitatie

In Nederland vindt het transport en de verwerking van (huishoudelijk) afvalwater meestal centraal plaats. Bij nieuwe sanitatie - ook wel Decentrale sanitatie en hergebruik (DESAH) of brongescheiden sanitatie genoemd -  is daarentegen sprake van het gescheiden en decentraal verwerken van afvalwaterstromen, meestal direct bij de bron. Een aanpak die effectiever, duurzamer en doelmatiger kan zijn dan centrale sanitatie.

STOWA initieert en begeleidt onderzoeks- en pilotprojecten op het gebied van nieuwe sanitatie, coördineert de ontwikkelingen op dit gebied en verspreidt de opgedane kennis. De Koepelgroep Nieuwe Sanitatie heeft hierin een belangrijke rol. De themasite nieuwe sanitatie houdt u op de hoogte van de verschillende activiteiten van de STOWA Koepelgroep Nieuwe Sanitatie.

Veel kennis over nieuwe sanitatie vindt u ook op de Saniwijzer. Op deze gezamenlijke website van STOWA en RIONED leest u alles over de achtergronden, technieken, praktijkvoorbeelden en uitgevoerde projecten en onderzoeken. Hier doet u inspiratie op en vindt u het antwoordt op tal van inhoudelijke vragen.

borderbottom

Saniwijzer: dé website over nieuwe sanitatie

16-1-2017

STOWA heeft in 2014 het initiatief genomen voor de Saniwijzer. De website is in korte tijd dé plek geworden voor alle informatie over technieken, achtergronden, voorbeelden en projecten op het gebied van nieuwe sanitatie. Dat de site in een behoefte voorziet, is te zien aan het groeiend aantal bezoekers.

>Naar de website

Alle projecten op het gebied van nieuwe sanitatie zijn ook op kaart gezet en voorzien van achtergrondinformatie. Staat uw project er niet op? Laat het ons weten. We zetten uw project er graag bij. Stuur een mail met relevante projectinformatie aan swart@stowa.nl.

Evaluatie nieuwe sanitatie Noorderhoek Sneek

21-11-2014

In de wijk Noorderhoek in Sneek, is een volledig nieuw concept voor de inzameling, transport en verwerking van afvalwater en groente- en fruitafval (GF) ontwikkeld, in bedrijf genomen en getest.? Dit concept, ‘Waterschoon’, richt zich naast de verwerking van afvalwater en GF-afval op het maximaal (terug)winnen van energie en fosfaat uit afvalwater en op het minimaliseren van het drinkwatergebruik. Het decentrale systeem is in 2008 ontworpen voor ruim 550 inwoners. Onlangs verscheen een evaluatie-rapport over het systeem. belangrijkste vraag daarbij was: wat levert het (extra) op aan energie en grondstoffen?

>Download het rapport

Gedurende 2,5 jaar is het project gemonitord en bemonsterd, om een goede basis te creëren voor een brede evaluatie van het waterschoon-concept. Er is daarbij volop nagedacht over de afbakening van de systeemgrenzen en het zo eerlijk mogelijk vergelijken van dit concept met een conventioneel systeem voor inzameling en behandeling van afvalwater. Ook het perspectief op doorontwikkeling was hierbij een belangrijke vraag.

De onderzoekers hebben gepoogd deze resultaten zo onafhankelijk mogelijk weergegeven. Toch zal er – ook na het lezen van dit rapport - veel te discussiëren over blijven. Niet alles was in droge getallen te vangen, juist omdat het systeem zo veel afwijkt van gangbare sanitaie. Dit rapport is daarmee zeker niet het einde van de discussie. Het is goede weergave van de tussenstand en een stevig vertrekpunt voor verder werk en discussie.  Het rapport geeft meer dan voldoende basis voor verder onderzoek en perspectief op doorontwikkeling van het concept.

Meer informatie op waterschoon.nl

Combineren afval met afvalwater: perspectief maar ook vraagtekens

29-4-2014

De elfde STOWA-platformbijeenkomst Nieuwe Sanitatie verkende op 16 april in Amersfoort de mogelijkheden voor het gezamenlijk verwerken van afval en afvalwater.

Tijdens de dag bleek dat gezamenlijke verwerking perspectieven biedt, maar dat er ook nog veel vragen moeten worden beantwoord.  De aanwezigen waren het er in ieder geval over eens dat de lokale omstandigheden en de maatschappelijke ontwikkelingen meer en meer gaan bepalen welke (grond)stoffen waar en op welke schaal uit afval en afvalwater gewonnen zullen worden.  

>Lees een uitgebreid verslag van de dag

Themanummer

Nieuwe sanitatie

STOWA ter Info