Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Zware metalen in meststoffen

Terug
Rapportnr LeAF rapportage
ISBN
Type Rapport, alleen pdf
Prijs
Datum 25-1-2008
Samenvatting

'Deze notitie bevat een inventarisatie van de concentraties en vrachten zware metalen in urine en zwart water in relatie tot andere meststoffen die in Nederland worden gebruikt. Het gaat hierbij om de zware metalen die in het BOOM (Besluit Overige Organische Meststoffen) worden genoemd. Urine en zwartwater zijn vergeleken met toegestane meststoffen (dierlijke mest, compost en minerale kunstmest) en niet toegestane meststof (communaal zuiveringsslib). Er is een vergelijking gemaakt tussen de vrachten metalen die via reguliere bemesting op landbouwgronden worden gebracht en de fictieve vrachten bij toepassing van urine en zwartwater. Hierbij is uitgegaan van een gemiddelde Nederlandse bemestingsnorm. De notitie is op verzoek van STOWA door LeAF opgesteld.

De studie beoogde in beeld te brengen of er sprake is van een ongelijke beoordeling van de kwaliteit van compost en afvalwaterstromen (urine, zwart water, zuiveringsslib) versus dierlijke meststoffen. Het gebruik van dierlijke meststoffen is gereguleerd op basis van een maximale jaarlijkse nutriƫntgift per hectare, terwijl de overige meststoffen worden gereguleerd op basis van maximale gehaltes aan zware metalen via BOOM.

Uit de vergelijking wordt duidelijk dat zuiveringsslib relatief de vuilste stroom is en dat bemesting met slib tot de hoogste vrachten leidt. Het gebruik van zuiveringsslib als meststof wordt door het BOOM in Nederland niet meer toegepast. Op basis van dit onderzoek lijkt dat ook terecht. Door het gebruik van de wel toegestane runder- en varkensdrijfmest worden echter eveneens relatief hoge vrachten zware metalen (behalve kwik) op landbouwgronden gebracht. Opmerkelijk, maar niet geheel nieuw is dat kunstmest ook veel zware metalen bevat; het gaat onder andere om cadmium, chroom, lood en arseen. Tot slot valt op dat pure urine wat betreft metalen relatief gezien een zeer schone meststof is.'