Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Nieuwe Sanitatie Apeldoorn 2

Terug
Rapportnr 2013-26
ISBN 978.90.5773.618.6
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 18-12-2013

Documenten

Download Bestel

De huidige wijze van inzameling, transport en behandeling van afvalwater is effectief, maar niet efficiënt. Zo worden fecaliën en urine nu 85 keer maal verdund met schoon water voordat ze op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) aankomen. Als de afvalwaterstromen beter worden gescheiden, niet meer worden verdund en apart worden behandeld kan de waterketen efficiënter worden gemaakt waarbij energiearm afvalwater verandert in een energierijke biomassastroom die optimaal kan worden vergist voor een maximale biogasopbrengst.

Dit rapport bevat de resultaten van een specifieke businesscase waarin Waterschap Vallei en Veluwe, de gemeente Apeldoorn, STOWA en de stichting RIONED de technische, maatschappelijke, juridische en financiële haalbaarheid hebben onderzocht van de mogelijkheden om het zwarte water van twee Apeldoornse woonwijken apart in te zamelen samen met GFT-afval, dit via een vacuümriool te transporteren naar de rwzi Apeldoorn waar het wordt behandeld. Deze geconcentreerde afvalwaterstroom gaat dan direct de slibvergister om te worden omgezet in biogas.