Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Landelijke screening nieuwe stoffen

Terug
Rapportnr 2015-25
ISBN 978.90.5773.673.5
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 20-7-2015

Documenten

Download Bestel

Bij het periodiek herzien van lijsten met potentieel schadelijke stoffen en de daarbij geldende oppervlaktewaternormen kunnen stoffen worden toegevoegd of verwijderd. Zo heeft de EU in de beschikking 2013/39/EU van 12 augustus 2013 twaalf nieuwe stoffen aan de lijst van 33 prioritaire stoffen toegevoegd. Voor deze stoffen moet Nederland in 2018 een voorlopig monitoringprogramma hebben opgesteld. Daarnaast heeft het RIVM in 2012 een evaluatie uitgevoerd van de lijst met zogenoemde specifiek verontreinigende stoffen. In deze evaluatie is een zogenaamde Nederlandse watchlist opgesteld met vijf stoffen die wellicht in reguliere monitoringprogramma’s moeten worden opgenomen.

In de afgelopen paar jaar hebben de waterbeheerders in allerlei kaders (waaronder het project ‘Vrijwillige Monitoring’, de KRW en GBM-meetnetten) een uitgebreide monitoring uitgevoerd, gericht op de aanwezigheid van deze 17 nieuwe stoffen. Dit heeft geresulteerd in circa 32 duizend metingen, afkomstig van ongeveer 800 locaties. In dit rapport worden de monitoringresultaten gepresenteerd. Op basis van deze resultaten geven de opstellers van het rapport adviezen voor eventuele vervolgmonitoring.