Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Ervaringen met de toegepaste technologie op de demo-site Lemmerweg-Oost in Sneek

Terug
Rapportnr 2014-W-02
ISBN -
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 28-11-2014

Documenten

Download Bestel

Dit rapport beschrijft het onderzoek naar de werking van de toegepaste technologie en de bevindingen van het demonstratieproject Lemmerweg-Oost in Sneek (gestart in 2006), waarin het afvalwater van 32 huishoudens decentraal wordt verwerkt, in afzonderlijke reststromen (grijs en zwart water). Het project toont volgens de onderzoekers aan dat door de toepassing van een nieuw decentraal sanitatieconcept de mogelijkheid wordt verkregen om huishoudelijke reststromen te verwerken op een robuuste manier. Het systeem is bovendien duurzaam vanuit sociaal oogpunt (bewustwording, betrokkenheid en acceptatie bewoners), vanuit milieu-oogpunt  (minder CO2-uitstoot, lokalisering van energetische stromen, nutriënten en waterstromen) en vanuit economisch oogpunt (vermindering van zuiveringskosten).

De woningen in Sneek zijn voorzien van vacuu¨mtoiletten en vacuu¨mleidingen die het geconcentreerde zwartwater inzamelen en afvoeren. Het grijswater wordt met vrijverval riolering ingezameld. Het hemelwater uit de wijk wordt via een gescheiden rioolstelsel rechtstreeks afgevoerd naar het oppervlaktewater. Het ingezamelde zwartwater wordt anaëroob vergist, waarbij biogas wordt geproduceerd. Het nutriëntrijke effluent wordt vervolgens verder verwerkt met behulp van verschillende technieken voor stikstofverwijdering en terugwinning van fosfaat. Voor grijswater is gekozen voor het 2-traps aerobe AB-behandelingsproces. In de loop van het project zijn er verschillende configuraties toegepast en getest voor gescheiden inzamelen en verwerken van beide reststromen.

Het project was een samenwerking tussen DeSaH B.V., gemeente Sneek, woningstichting Patrimonium Sneek en woningstichting De Wieren, Sectie Milieutechnologie van de Wageningen Universiteit, STOWA, Wetsus en Wetterskip Fryslân.