Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

De Perspectievennota Nieuwe Sanitatie

Terug
Rapportnr De Perspectievennota Nieuwe Sanitatie
ISBN
Type
Prijs
Datum 1-12-2009

Deze “Perspectievennota Nieuwe Sanitatie” geeft inzicht in de bijdrage die Nieuwe Sanitatie kan leveren aan de verdere ontwikkeling van de waterketen. Zij is in eerste instantie bedoeld voor bestuurders en managers die verantwoordelijkheid dragen voor de waterketen. De nota bevat echter ook waardevolle inzichten voor een ieder die betrokken is bij de toekomstige ontwikkeling op het gebied van duurzaam stedelijk waterbeheer.

We staan in de nota achtereenvolgens stil bij:

  • Wat we onder Nieuwe Sanitatie verstaan en wat de verschillen zijn met de conventionele systemen.
  • Welke relevante trends invloed hebben op de waterketen en welke nieuwe doelen die daar uit voort zouden kunnen vloeien.
  • Op welke wijze Nieuwe Sanitatie aan het realiseren van die doelen bij zou kunnen dragen.
  • Tot welke ontwikkelconcepten dit reeds op korte termijn zou kunnen leiden.

Tot slot is het natuurlijk van belang vast te stellen welke rol STOWA de komende periode in zou kunnen nemen.