Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Betuwse Kunstmest. Winning van stikstof en fosfaat uit urine

Terug
Rapportnr 2010-30
ISBN 978.90.5773.496.0
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 29-11-2010

Documenten

Download Bestel
Een flink deel van de investeringen op rwzi’s is terug te voeren op het verwijderen van stikstof en fosfaat die met de urine in het afvalwater terechtkomen. Er wordt dan ook nadrukkelijk wordt gekeken naar (duurzame) behandelingsalternatieven. Onder meer binnen het project Betuwse Kunstmest, dat is uitgevoerd door Waterschap Rivierenland, afvalstoffenverwerker GMB i.s.m. LeAF, Schering Plough en STOWA.  Dit rapport doet verslag van de resultaten.

Op de slibverwerkingslocatie van GMB werd tijdens het project onverdunde urine apart behandeld en uit de urine struviet en ammoniumsulfaat gewonnen. Deze stoffen zijn goed te gebuiken als meststoffen in de landbouw. De urine was afkomstig van ‘Moeders voor Moeders’. Schering Plough maakt uit deze ingezamelde urine medicijnen die de vruchtbaarheid bevorderen. Uit het project komt naar voren dat het op praktijkschaal behandelen en recyclen van urine tot bruikbare meststoffen goed mogelijk is, qua kosten haalbaar. Met name als de urine al gescheiden wordt ingezameld, bijvoorbeeld via plaszuilen, op festivals e.d.

In dit project is eveneens een eenvoudig rekenmodel ontwikkeld dat gebruikt kan worden om het proces meer inzichtelijk te maken. Het in Excel opgestelde rekenmodel koppelde de theorie van stikstof- en fosfaatverwijdering aan de in de proefinstallatie behaalde resultaten om zo de resultaten te verklaren. Daarnaast is het mogelijk om op basis van de opgedane ervaring het rendement van deze installatie voor behandeling van urine met andere samenstelling te voorspellen.