Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Agenda Nieuwe Sanitatie

28-9-2017, Platformdag Nieuwe Sanitatie, met als thema: gezondheid

Het thema gezondheid is niet alleen bij centrale, maar ook bij nieuwe sanitatie actueel. Afvalwater, oppervlaktewater en afstromend regenwater kunnen ziekteverwekkende organismen en microverontreinigingen bevatten die onze gezondheid kunnen aantas... Lees verder

12-4-2017, Platformdag Nieuwe Sanitatie 'Ontwikkelingen in Nederland: tegen welke kennisvragen lopen we aan?'

Nieuwe sanitatie in Nederland kent vele vormen en ontwikkelt zich snel. Duurzaamheid in relatie tot de circulaire economie en kostenefficiency zijn steeds vaker belangrijke drijvende krachten achter initiatieven om afvalwater lokaal te behandelen,... Lees verder

18-5-2016, Regiobijeenkomst Nieuwe Sanitatie zuidwest Nederland

Samen met het SWWB (Samenwerken aan Water in midden en West Brabant) organiseren STOWA en stichting RIONED op woensdagmiddag 18 mei in Willemstad een regiobijeenkomst Nieuwe Sanitatie. Directe aanleiding is een initiatief in de gemeente Zundert om... Lees verder

13-4-2016, Platformmiddag Nieuwe Santatie: de maatschappelijke kanten van Nieuwe Sanitatie

Het afvalwaterbeheer is de laatste decennia vooral het domein geworden van vakspecialisten. De burger is in hoge mate ontzorgd; inzameling, transport en verwerking van afvalwater zijn aan het maatschappelijk oog onttrokken. Met de recente ontwikke... Lees verder

10-12-2015, Regiobijeenkomst Nieuwe Sanitatie Oost Nederland: optimalisatie afvalwaterbeheer in het buitengebied

Samen met het gemeentelijk samenwerkingsverband Achterhoek+ organiseren STOWA en stichting Rioned op donderdagmiddag 10 december in Lochem een regiobijeenkomst Nieuwe Sanitatie. De directe aanleiding is de afronding van de 'Routeplanner Afvalw... Lees verder

10-9-2015, Regiobijeenkomst nieuwe sanitatie: Drielanden in breder perspectief, hoe passen we de kennis toe?

In navolging van succesvolle landelijke platformbijeenkomsten over Nieuwe Sanitatie organiseren STOWA en stichting RIONED in het najaar van 2015 enkele regionale bijeenkomsten, gericht op de lokale problematiek en sanitatievraagstukken. De eerste ... Lees verder

16-4-2014, Platformbijeenkomst Nieuwe Sanitatie: combineren van afvalwaterstromen, wie worden er beter van?

Op 16 april 2014 organiseert de Koepelgroep Nieuwe Sanitatie van STOWA alweer haar elfde platformbijeenkomst. Het thema van deze middag is 'Combineren van afvalwaterstromen, wie worden er beter van?' Tijdens de dag gaan we met vertegenwoor... Lees verder

29-11-2013, Bijeenkomst project pitches o-waterwijk Wijk van Morgen

Op vrijdag 29 november 2013 wordt gedurende de dag een bijeenkomst georganiseerd waar met de deelnemers wordt nagedacht over de ontwikkeling van een 0-waterconcept in de Wijk van Morgen. Het water gaat de wijk net zo schoon in als het eruit komt, ... Lees verder

10-10-2013, Tiende platformbijeenkomst Nieuwe Sanitatie

Op 10 oktober organiseert de Koepelgroep Nieuwe Sanitatie van STOWA de tiende platformbijeenkomst. Het thema van de dag is de rol van de landbouw bij de waterketen in het buitengebied. Tijdens de bijeenkomst besteden we aandacht aan de rol die de ... Lees verder