Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Regiobijeenkomst Nieuwe Sanitatie zuidwest Nederland

Terug
Locatie
Contactpersoon
Bert Palsma
Doelgroep
Datum
18-05-2016 tot --

Samen met het SWWB (Samenwerken aan Water in midden en West Brabant) organiseren STOWA en stichting RIONED op woensdagmiddag 18 mei in Willemstad een regiobijeenkomst Nieuwe Sanitatie. Directe aanleiding is een initiatief in de gemeente Zundert om samen met boomtelers te kijken naar hergebruik van gezuiverd afvalwater en te experimenteren met een nieuw type riolering. Tijdens de bijeenkomst lichten we het project in Zundert en enkele andere projecten nader toe en bekijken we hoe we de opgedane kennis kunnen gebruiken bij het uitvoeren van de afspraken in de waterketenakkoorden.

Belangrijkste vragen tijdens de bijeenkomst zijn: wat betekenen de opgedane ervaringen voor de toekomstige ontwikkelingen in het buitengebied? Waar is herinvesteren in, en vernieuwing van drukriool zinvol? Welke maatregelen kunnen er aanvullend op het bestaande drukriool worden genomen om de huidige systemen zolang mogelijk intact te laten? Welke knelpunten doen zich voor en hoe kunnen we die oplossen? In welke situaties en waar zou er versneld naar nieuwe oplossingen gezocht moeten worden?

We hopen dat de regiobijeenkomst zal leiden tot aanbevelingen voor het toekomstige afvalwaterbeheer in zuidwest Nederland en een overzicht geeft van concrete kansen en mogelijkheden voor een duurzame waterketen. De aanbevelingen gaan we inbrengen in het bestuurlijk waterketenoverleg.

Doelgroep

De bijeenkomst is bedoeld voor beheerders en beleidsmedewerkers van gemeenten en waterschappen, adviseurs en deskundigen, leveranciers en onderzoekers betrokken bij de waterketen en duurzaamheid in zuidwest Nederland.

Meer informatie en aanmelden

U kunt zich hieronder aanmelden. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Let op: de bijeenkomst begint om 13.00 uur, maar wordt voorafgegaan door een lunch om 12.00 uur. Als u hierbij niet aanwezig kunt of wilt zijn, dan horen wij dat graag. Dit in verband met de kosten voor catering. U kunt dit doorgeven aan Bjartur Swart.

 

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA? Meld u direct aan voor onze digitale nieuwsbrief rechtsboven op onze homepage.