Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Platformmiddag Nieuwe Santatie: de maatschappelijke kanten van Nieuwe Sanitatie

Terug
Locatie
Contactpersoon
Bert Palsma
Doelgroep
Datum
13-04-2016 tot --

Het afvalwaterbeheer is de laatste decennia vooral het domein geworden van vakspecialisten. De burger is in hoge mate ontzorgd; inzameling, transport en verwerking van afvalwater zijn aan het maatschappelijk oog onttrokken. Met de recente ontwikkelingen in de richting van verdere verduurzaming, decentrale afvalwaterzuivering en zelfs hergebruik van afvalwater komt de maatschappelijke context juist weer meer in beeld.

Maar wat verwacht de burger eigenlijk van de overheid als het om afvalwater gaat? Wat is hij zelf bereid te doen en te laten? Wij denken al snel dat de burger ontzorgd wil worden. Maar is dat wel altijd zo? Recente projecten laten vaak zeer betrokken burgers zien die graag hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Tijdens de platformdag Nieuwe Sanitatie op 13 april 2016 richten we ons op deze maatschappelijke aspecten van Nieuwe Sanitatie.

Tijdens de bijeenkomst verkennen we de verschillende ontwikkelingsrichtingen aan de hand van praktijkervaringen uit het verleden en vergezichten naar de toekomst. De ontwikkeling van nieuwe systemen en nieuwe oplossingen leidt er mogelijk toe dat meer en andere partijen betrokken raken. Lopende afspraken over samenwerking in de waterketen zullen opnieuw, en met andere partners erbij, tegen het licht worden gehouden. Er zullen andere financieringsconstructies ontstaan en wellicht krijgen de huidige waterketenpartijen geleidelijk aan wel een andere rol. De vraag is wel in hoeverre de huidige wet- en regelgeving maken die ontwikkelingen mogelijk maken of belemmeren.

Tijdens de bijeenkomst richten we ons met name op beleidsmedewerkers van waterschappen en gemeenten (foto: Ecowijk Lanxmeer).

Meer weten?

Wilt u onderwerpen aandragen voor de volgende Platformbijeenkomst Nieuwe Sanitatie of heeft u een vraag? Stuur dan een mail naar Bjartur Swart.

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA? Meld u direct aan voor onze digitale nieuwsbrief rechtsboven op onze homepage.