Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Platformdag Nieuwe Sanitatie 'Ontwikkelingen in Nederland: tegen welke kennisvragen lopen we aan?'

Terug
Locatie
Contactpersoon
Bert Palsma
Doelgroep
Datum
12-04-2017 tot --

Nieuwe sanitatie in Nederland kent vele vormen en ontwikkelt zich snel. Duurzaamheid in relatie tot de circulaire economie en kostenefficiency zijn steeds vaker belangrijke drijvende krachten achter initiatieven om afvalwater lokaal te behandelen, er energie uit te winnen of samen met andere afval(water)stromen te behandelen. Steeds meer partijen worden erbij geleidelijk aan bij betrokken. Dit leidt tot een veelheid aan grote en kleine projecten, sommige met ambitieuze, andere met bescheiden doelstellingen. Maar alle projecten hebben gemeen dat we er wat van kunnen leren. Tijdens de platformdag Nieuwe Sanitatie op 12 april 2017 geven we een overzicht van de lopende projecten en initiatieven in Nederland en inventariseren we de huidige kennisvragen.

De huidige projecten bieden ons inzicht en kennis maar roepen wellicht ook weer nieuwe kennisvragen op. Die kennisvragen zullen in toenemende mate ook gaan over de maatschappelijke aspecten van sanitatie en de rollen en taken die de huidige ketenpartijen in de toekomst zullen vervullen en over de vraag in welke mate sanitatie bij kan dragen aan de doelstellingen van de circulaire economie en op welk vlak dan de meeste winst te behalen is.  

De bijeenkomst is bedoeld voor beleidsmedewerkers van waterschappen en gemeenten, adviseurs en kenniswerkers die betrokken zijn bij het inzamelen, transporteren of verwerken van afvalwater in Nederland.

Meer informatie en aanmeldingen

Voor specifieke vragen kunt u een email sturen naar Bjartur Swart. U kunt hem ook een mail sturen als u onderwerpen wilt aandragen voor een volgende platformbijeenkomst.

De bijeenkomst is volgeboekt, wilt u op de reservelijst stuur dan een mail aan stowa@stowa.nl 

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA? Meld u direct aan voor onze digitale nieuwsbrief rechtsboven op onze homepage.