Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Koepelgroep Nieuwe Sanitatie

Eind 2004 heeft STOWA het initiatief genomen tot de oprichting van de Koepelgroep Nieuwe Sanitatie. Zowel vanuit onderzoeks- en proefprojecten als vanuit STOWA ontstond de behoefte aan een coördinerend platform met betrekking tot nieuwe sanitatie, waarin informatie kan worden uitgewisseld en activiteiten op elkaar kunnen worden afgestemd. De groep bestaat uit deskundigen van overheden en kennisinstituten die actief zijn op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe sanitatie. Deelnemers in de Koepelgroep brengen specifieke kennis in vanuit hun eigen onderzoeks- en proefprojecten en hebben de bereidheid om die kennis met elkaar te delen. De Koepelgroep adviseert de programmacoördinator waterketen van de STOWA en komt twee keer per jaar bijeen.

De Koepelgroep heeft op het gebied van brongescheiden sanitatie de volgende taken:

 • het adviseren van de programmacoördinator Waterketen omtrent uit te voeren onderzoeken en projecten;
 • het stimuleren, initiëren en coördineren van de verschillende ontwikkelingen;
 • het stimuleren van (internationale) contacten en kennisuitwisseling.

 

De Koepelgroep heeft hiertoe in 2008 een strategienota opgesteld. In 2010 gevolgd door de Perspectievennota Nieuwe Sanitatie. Jaarlijks wordt door de Koepelgroep een platformbijeenkomst georganiseerd gericht op het in brede zin uitwisselen van kennis rond nieuwe sanitatie. Daarnaast worden samen met de Stichting RIONED regionale bijeenkomsten georganiseerd, veelal rond een lokaal thema. Informatie over de platform- en regionale bijeenkomsten vindt u in de STOWA-agenda.

De eerst volgende platformbijeenkomst is op 28 september 2017.

Op 12 oktober 2017 organiseert de koepelgroep een symposium over "Water, brandstof voor de circulaire economie"


Leden

De koepelgroep bestaat uit:

 • Bert Palsma (voorzitter) - STOWA
 • Bjartur Swart (secretaris) - ECS -  Earth Care Solutions
 • Bonnie Bult - Wetterskip Fryslân
 • Grietje Zeeman - Wageningen UR
 • Hans Schepman - Waterschap Groot Salland
 • Henny Bron - Waterschap Brabantse Delta
 • Jules van Lier - TU Delft
 • Marcel Zandvoort - Waternet
 • Ad de Man - WBL
 • Henri Legtenberg - Waterschap Vechtstromen
 • Tony Flameling - Waterschap De Dommel
 • Rien de Ridder - Waterschap Zuiderzeeland
 • Dennis Roes - Waterschap Rijn en IJssel

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bjartur Swart.